O nama

Poljoprivredna tehnika, kao naučni časopis za poljoprivrednu tehniku i biosistemsko inženjerstvo, svojim prvim brojem pojavljuje se 1963 godine, u izdanju Instituta za poljoprivrednu tehniku u Zemun Polju. Od tada je redovno objavljivan u dva broja godišnje do 1987. godine, kada nastaje duži prekid u izlaženju. Godine 1996 obaveze i prava izdavača naučnog časopisa Poljoprivredna tehnika preuzima Institut za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posle ove promene izdavača, 1997 godine ponovo počinje objavljivanje časopisa Poljoprivredna tehnika, koji od tada izlazi u kontinuitetu. U skladu sa razvojem kvaliteta i modernizacijom časopisa , kao i zahtevima autora i čitalaca, 2005. godine Poljoprivredna tehnika menja dinamiku i počinje da izlazi tromesečno, u 4 godišnja broja. Zbog navedenih zahteva, u međuvremenu je i tiraž povećan na 350 štampanih primeraka, sa tendencijom daljeg povećanja. U časopisu se objavljuju radovi na engleskom, ruskom i srpskom jeziku. Skraćenica naučnog časopisa Poljoprivredna tehnika je "J.Ag.Eng."

Katalogizacija i razmena

Poljoprivredna tehnika se u CIP katalogizaciji Narodne biblioteke Srbije vodi pod međunarodnim standardnim serijskim brojem ISSN 0554-5587 (Štampano izdanje) i eISSN 2406-1123 (Online izdanje), kao i identifikacijom COBISS.SR-ID 16398594. Sva štampana izdanja časopisa se nalaze u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd i Biblioteci Matice srpske, Novi Sad. Poljoprivrednu tehniku redovno razmenjujemo sa 23 naučno-istraživačke institucije u: Ruskoj Federaciji, Nemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori, Makedoniji, Letoniji, Češkoj, Poljskoj, Indiji, Izraelu, Iranu, Novom Zelandu, i Sjedinjenim Američkim Državama.

Indeksiranje

Radovi objavljeni u ovom časopisu indeksirani su u bazama: AGRIS (International Information System for the Agricultural Science and Technology), SCIndeks, NAAS (National Academy of Agricultural Sciences-India), ScienceMedia (ArgosBiotech), CiteFactor (International Academic Scientific Journals), J4F (Journals for Free).

Izdavač i dinamika

Institut za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Beogradu

Časopis izlazi tromesečno.

Otvoren pristup

Poljoprivredna tehnika je naučni časopis sa potpuno otvorenim on-line pristupom, što znači da su svi objavljeni sadržaji javni i slobodno dostupni, bez troškova za korisnika i/ili njegovu instituciju. Korisnicima je omoogućeno slobodno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribucija, štampa, pretraživanje i citiranje kompletnih objavljenih tekstova bez prethodnog odobrenja urednika časopisa ili autora rada. Ovo je potpuno usklađeno sa BOAI definicijom slobodnog pristupa.

NaRA repozitorijum

Naučni časopis Poljoprivredna tehnika je dostupan u CaSA NaRA repozitorijumu. Jedna od prednosti ovog pristupa je napredna pretraga, koja omogućava korisnicima da pretražuju materijale po naslovu, autorima i ključnim rečima. Kolekciju možete posetiti klikom ovde.NAŠI PRIJATELJI: