O nama

Poljoprivredna tehnika, kao naučni časopis za poljoprivrednu tehniku i biosistemsko inženjerstvo, sa prvim brojem pojavljuje se 1963. godine, u izdanju Instituta za poljoprivrednu tehniku, Zemun Polje, Beograd, R.Srbija. Časopis redovno izlazi sa dva broja godišnje do 1987. godine, kada nastaje prekid u izlaženju. Godine 1996., obaveze i prava izdavača naučnog časopisa Poljoprivredna tehnika preuzima Poljoprivredni fakultet i Institut za poljoprivrednu tehniku, Univerziteta u Beogradu. Posle promene izdavača, 1997. godine ponovo počinje objavljivanje časopisa Poljoprivredna tehnika, koji od tada izlazi u kontinuitetu do danas. U skladu sa razvojem kvaliteta i modernizacijom časopisa , kao i zahtevima autora i čitalaca, 2005. godine naučni časopis Poljoprivredna tehnika menja dinamiku i počinje da izlazi tromesečno, u 4 godišnja broja. Zbog navedenih zahteva, u međuvremenu je i tiraž povećan na 350 štampanih primeraka. U časopisu se objavljuju radovi na engleskom, ruskom i srpskom jeziku. Skraćenica naučnog časopisa Poljoprivredna tehnika je "J.Ag.Eng."

Katalogizacija i razmena

Naučni časopis Poljoprivredna tehnika u CIP katalogizaciji Narodne biblioteke Srbije ima međunarodni standardni serijski broj ISSN 0554-5587 (Štampano izdanje) i eISSN 2406-1123 (On-line izdanje), kao i identifikaciju COBISS.SR-ID 16398594. Sva štampana izdanja časopisa se nalaze u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd i Biblioteci Matice srpske, Novi Sad. Poljoprivredna tehnika redovno se razmenjuje sa 20 naučno-istraživačkih institucija: Ruske Federacije, Nemačke, Italije, Velike Britanije, Grčke, Rumunije, Republike Češke, Mađarske, Slovačke, Republike Bugarske, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Letonije, Poljske, Indije, Novog Zelanda, i Sjedinjenih Američkih Država.

Indeksiranje

Radovi objavljeni u ovom časopisu indeksirani su u bazama: AGRIS (International Information System for the Agricultural Science and Technology), SCIndeks, NAAS (National Academy of Agricultural Sciences-India), ScienceMedia (ArgosBiotech), CiteFactor (International Academic Scientific Journals), J4F (Journals for Free), NaRa, AgroSpace(Repository).

Otvoren pristup

Poljoprivredna tehnika je naučni časopis sa potpuno otvorenim on-line pristupom. To znači da su svi objavljeni sadržaji javni i slobodno dostupni, bez troškova za korisnika i/ili njegovu instituciju. Korisnicima je omogućeno slobodno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribucija, štampa, pretraživanje i citiranje kompletnih objavljenih tekstova bez prethodnog odobrenja urednika časopisa ili autora rada. Ovo je potpuno usklađeno sa BOAI definicijom slobodnog pristupa.

AgroSpace repozitorijum

Naučni časopis Poljoprivredna tehnika je dostupan u AgroSpace repozitorijumu. Jedna od prednosti ovog pristupa je napredna pretraga, koja omogućava korisnicima da pretražuju materijale po naslovu, autorima i ključnim rečima. Arhiva AgroSpace je dostupna ovde .NAŠI PRIJATELJI:

<